sunnuntai, 1. heinäkuu 2012

Taas se alkaa! - Det börjar igen!

 
Uusi syksy uusine haasteineen on meillä kaikilla jälleen edessä. Kokeissa kävijöille ne haasteet voivat liittyä uusiin koesääntöihin ja GPS:n käyttöön arvostelussa. Varsin monilla meistä haasteet liittyvät alueen heikentyneeseen hirvikantaan tai petotilanteeseen. Monin paikoin kaatolupia onkin vähennetty. Löytyy kuitenkin myös alueita, joilla vähennystä on tehty liian vähän ja liian myöhään. Vahinko on jo tapahtunut. Tietysti paikallisilla hirvimiehillä on viime kädessä ratkaisuvalta siinä, ammutaanko myönnetyillä luvilla hirviä vai ei. Käytetään tässäkin vastuullisesti järkeä tilanteen mukaan riippumatta siitä, olemmeko jahdissa omilla kotialueilla vai kauempana ostetuilla pyyntiluvilla!
 
Uudet koesäännöt käyttöön
 
Suomen kennelliiton valtuusto hyväksyi uudet koesäännöt ilman äänestystä lyhyen keskustelun jälkeen. Elokuun 20. päivä alkavaan koekauteen startataan siis uusilla pelisäännöillä. Myös norjalaiset ovat hyväksyneet yhdessä neuvotellut säännöt, mutta Ruotsissa päätös oli niukasti kielteinen. Ruotsissa päätöstä eivät ole tehneet suoraan jäsenet, vaan päätösvalta kuuluu siellä alueellisten yhdistysten edustajille. Tämän pienen joukon päätös on herättänyt keskustelua rivijäsenten parissa ja epäilystä siitä, että Ruotsi tippuu yhteistyöstä Suomen ja Norjan mennessä eteenpäin myös tietokantojen kehittämisessä. Olemme yhdessä muiden suomalaisten rotujärjestöjen kanssa laatineet lausunnon, jossa kannustamme ruotsalaisia ottamaan asian uudelleen käsittelyyn ensi vuonna ja liittymään joukkoon tummaan. Vielä he ehtivät mukaan!
 
Arvokisojen ohjeet uusiksi
 
Arvokisojemme ohjeet oli pakko uusia sääntömuutoksen vuoksi. Nyt kun ei ole enää kahta luokkaa (AVO/VOI) niin kaikki viittaukset niihin piti korjata. Samalla päivitettiin ja tarkistettiin ohjeita mm. näyttelytulosten ja jäsenyysvaatimusten osalta. On syytä muistaa, että jos aikoo osallistua järjestömme arvokisoihin tai niiden valintakokeisiin, niin koiranomistajan on oltava järjestömme jäsen. Sama koskee muita järjestömme tarjoamia mahdollisuuksia mm. jalostustarkastusten, ulkomaisten urosten käytön ja yleensäkin esim. jalostussuositusten osalta.
 
Arvokisojen ohjeiden osalta on eniten keskustelua herättänyt Juniorimestaruuskisojen tulosvaatimukset ja tästä äänestettiin hallituksenkin kokouksessa. Nyt hyväksytään enintään yksi tulos koko kauden kokeesta ja lisäksi toisen tuloksista on oltava kuluvalta kaudelta. Näyttelytulosten vaatimus on tarpeen erityisesti nyt kun koira voi osallistua normaaliin kokeeseen ilman näyttelytulostakin.
 
Uudet ohjeet löytyvät nettisivuiltamme.
 
Kiinnostaako matka Elverumiin ja Rättvikiin?
 
Vastaus on ei. Edellisessä lehdessä tätä asiaa tiedustelin ja valitettavasti ilmoittautuneita lähtijöitä ei löytynyt tarpeeksi. On yleisesti tiedetty tosiasia, että ihmisten käytettävissä olevasta vapaa-ajasta käydään nykyisin kovaa kilpailua eikä aika vain yksinkertaisesti riitä kaikkeen. On kuitenkin valitettavaa, että meidän järjestöstämme ei löytynyt edes kolmeakymmentä henkilöä tuolle matkalle. Järjestelyt saatiin kuitenkin varsin pitkälle valmiiksi ja vieläpä edullisemmin kuin esim. edellisellä matkalla muutama vuosi sitten. On aivan selvää, että kovin suurta motivaatiota ei vastaavien hankkeiden järjestelyihin lähitulevaisuudessa taas ole. Lähtijöitä olisi ollut vain puolet suunnitellusta minimimäärästä.
 
Päivän otsikot
 
Kevään kiivain jalostusaika sekä ryhmänäyttelyjen sesonki on mennyt ohi ja se näkyy nyt myös otsikoissa. Otsikoilla en nyt viittaa päivälehtien lööppeihin vaan keskustelupalstamme antiin. Keskustelufoorumi hiljentyy aina vuosikokouksen jälkeen näin kesän alkaessa. Nyt kuitenkin normaalin pienen vääntämisen lisäksi foorumia on piristänyt Kivesvaaralaisten koirakummi- tai kummikoirahanke. Kivesvaara-kerholla löytyy myös oma ryhmänsä facebookissa. Käykääpä vilkaisemassa jos ette tiedä mistä on kyse!
 
Mustavalkoisesta harmaaseen
 
Yleensä mustavalkoinen ajattelutapa kertoo siitä, ettei henkilö tiedä aiheesta tarpeeksi muodostaakseen objektiivista näkemystä. Ihmisen henkisen kasvun ja kehityksen myötä, voisi oikeastaan sanoa aikuistumisen myötä, mustavalkoiseen ajatteluun tulee myös harmaan sävyjä. En tarkoita tällä kuitenkaan sitä, että tietämättömät harrastavat karhukoiria kun me taas viisaampina ymmärrämme harmaiden rotujen päälle.
 
Olen aina tunnistanut itsessänikin tuon mustavalkoisen ajattelutavan esim. erilaisia sääntöjä koskevissa asioissa. Täydellisen tietämättömyyden tarjoamalla suunnattomalla itsevarmuudella on helppo lausua totuuksia asioista. Toivon, ettei mustavalkoinen ajattelutapa valtaa liikaa alaa rotujemme jalostuksessa nyt kun kennelliiton uusi jalostusstrategia myös toimenpideohjelmineen on hyväksytty kennelliiton valtuustossa. Jalostus on pitkäjänteistä työtä ja näitä ohjeita sovelletaan jatkossa myös meillä mm. tulevien jalostuksentavoiteohjelmien päivitysten yhteydessä. Strategia toimenpideohjelmineen vaikuttaa tietysti myös kennelliiton muiden ohjeiden päivitykseen. Nähtäväksi jää milloin suosituksista ja tavoitteista tulee ohjeiden kautta määräyksiä. Kennelliitossahan on monia sääntöjä muutettu ohjeiksi vain siitä syystä, että ohjeet voi päivittää hallitus, kun taas säännöt vaativat valtuuston käsittelyn. Perusteena on tässä se, että ohjeiden päivitys ja korjailu saadaan joustavammaksi. Valtuuston kokous kaksi kertaa vuodessa on ilmeisesti liian vähän, jotta erilaiset rekisteröinti- yms. ohjeet saataisiin aina ajan tasalle? Miten varmistetaan se, että kaikki me, joita ohjeet ja määräykset koskevat, saatetaan tiedoiltaan ajan tasalle samaan tahtiin muutosten kanssa? Voimassa olevat ohjeet kannattaakin aina tarkistaa ennen astutusta moneen kertaan! Kasvattamisen lisäksi sama koskee myös muuta kennelliiton alaista harrastustoimintaamme, kokeita ja näyttelyjä.
 
Tapaamisiin tulevissa koulutuksissa ja kokeissa, toivotan kaikille lämmintä loppukesää ja antoisaa syksyä!
 
EsaDet börjar igen!

En ny höst med nya utmaningar har vi alla framför oss. För dem, som ska gå på prov kan utmaningarna gälla de nya provreglerna och användningen av GPS i bedömningen. För rätt manga av oss gäller utmaningen den allt svagare älgstammen på området eller rovdjurssituationen. På många hall har älglicenserna minskat. Det finns också områden där minskningen varit för liten och kommit för sent. Skadan är redan skedd. Naturligtvis har de lokala älgjägarna i sista hand påverkningsmöjligheter i det om man ska utnyttja licenserna och alls jaga älg. Använder man här förståndet på ett ansvarsfullt sätt oberoende av situationen, är vi på jakt i egna marker eller längre bort med köpta licenser!
 

Nya provregler i bruk

Finska Kennelklubbens fullmäktige godkände de nya provreglerna utan omröstning efter en kort diskussion. Den 20:e augusti börjar provsäsongen med nya spelregler. Också norrmännen har godkänt det gemensamma nordiska regelförslaget, men i Sverige var beslutet med liten övervikt negativt. I Sverige togs beslutet inte direkt av medlemmarna utan beslutsmakten hör till delegater för de lokala klubbarna.

Beslutet som denna lilla grupp tog har väckt debatt I medlemsleden och en farhåga om att Sverige nu faller ur samarbetet, då Norge och Finland kommer att gå vidare med utvecklandet av den nya databasen. Vi har tillsammans med de två andra rasklubbarna i Finland skrivit ett utlåtande, där vi uppmanar svenskarna att ta saken till ny behandling nästa år och förena sig med gruppen. Ännu hinner de med!
 

Nya direktiv för värdetävlingarna

Direktiven för värdetävlingarna blev i behov av en förnyelse p g a de nya provreglerna. Nu finns det inte längre någon öppenklass/segrarklass så alla hänvisningar till dem måste skrivas om. Samtidigt uppdaterade och granskade vi direktiven bl a för fordringarna på utställningsresultat och medlemskap. Det är skäl att komma ihåg, att om hundägaren vill delta i klubbens värdetävlingar eller uttagningstävlingar, så skall denne också vara medlem i klubben. Det samma gäller även för andra evenemang som klubben erbjuder, ex. avelsgranskning, användande av utländska täckhundar och den allt vanligare parningsrekommendationen.

När det gäller värdetävlingarna har diskussions uppstått om fordringarna på resultaten för att få ställ upp på Juniormästerskapen och saken gick till omröstning i styrelsen. Härefter godkänns högst ett resultat från säsongsprovet och dessutom skall ett resultat vara från innevarande säsong. För utställningsresultatens del är kravet speciellt nödvändigt beroende på att en hund nu kan delta på prov även utan utställningsresultat. De nya direktiven finns på vår webbsida.
 

Finns det intresse för en resa till Elverum och Rättvik?

Svaret är nej. I föregående tidning gick vi ut med en intresseförfrågan och beklagligtvis så kom det inte tillräckligt med intresserade. Det är ett allmänt känt faktum, att om mänskors fritid förs det numera en hård tävlan och det är bara så att fritiden inte räcker till allt. Det är dock beklagligt, att det ur vår klubb inte hittades trettio personer till denna resa. Arrangemangen fick vi dock rätt långt klara och resans pris skulle ha blivit förmånligare än den föregående för några år sedan. Det är ganska givet att inom en nära framtid inte finns motivation för att ordna en likadan resa. Intresserade fanns nu bara till hälften av det planerade minimala antalet.
 

Dagens rubriker

Vårens ivrigaste avelstid är förbi och även säsongen för grupputställningar och det märks nu också i rubrikerna. Med rubriker menar jag inte tidningarnas löpsedlar utan det innehåll vårt diskussionsforum bjuder på. Forumet går i vila efter årsmötet och så här i början av sommaren. Nu har dock forumet piggnat till ty förutom de normala små armbrytningarna så har Kivesvaarabornas projekt ”att skaffa en hundfadder” aktiverat läsarna. Kivesvaara-gruppen finns också på facebook. Så ta en titt ifall ni inte vet vad det handlar om!
 

Från svartvitt till grått

I allmänhet berättar ett svartvitt tänkesätt om, att personen inte vet tillräckligt om ämnet för att kunna skapa sig en objektiv bild. Alltefter mänskan växer och utvecklas mentalt, man kunde kanske säga I takt med åldrandet, så får det svartvita tänkandet också gråa stänk. Med det menar jag inte det, att de ovetande har karelska björnhundar medan vi klokare förstår oss på de grå raserna.

Jag har alltid känt inom mig det där svartvita tänkesättet t ex då det gällt saker om olika regler. Den fullständiga ovetskapen erbjuder en mållös självsäkerhet genom vilken det är lätt att uttala sanningar i ärenden. Jag hoppas att det svartvita tänkandet inte tar upp för stor del i aveln inom våra raser nu då kennelklubbens nya avelsstrategi jämte åtgärdsprogram har godkänts i fullmäktige. Avel är ett långsiktigt arbete och de här direktiven kommer vi också i fortsättningen att tillämpa hos oss bl a i samband med uppdateringen av målsättningar för aveln. Strategin med åtgärdsprogrammen inverkar naturligtvis även på uppdateringen av kennelklubbens övriga direktiv. Det återstår att se när rekommendationer och målsättningar via direktiven blir stadganden. I kennelklubben har många regler ändrats till direktiv bara av den orsaken att styrelsen kan uppdatera direktiv, då regler igen fordrar en behandling av fullmäktige. Och motiveringen till detta är, att direktivens uppdatering och ändring blir smidigare. Fullmäktiges möten två gånger i året är uppenbarligen för sällan, för att olika direktiv om registreringar och annat kan hållas up to date? Hur säkerställs det, att vi alla, som berörs av direktiven, ska kunna hållas oss uppdaterade i den takt som förändringarna kommer? De i kraft varande direktiven lönar det sig att granska flera gånger före en parning görs! Förutom uppfödning gäller detsamma för vår under kennelklubben ställda hobbyverksamhet, prov och utställningar.

Vi ses i kommande skolningstillfällen och på prov, jag tillönska alla ett varmt slut på sommaren och en givande höst!

 


keskiviikko, 18. huhtikuu 2012

Uudet koesäännöt tulossa!

Uudet hirvenhaukkukokeiden säännöt ovat kennelliiton siunausta vaille valmiit käyttöönotettaviksi! Kaikki rotujärjestöt hyväksyivät uudet säännöt vuosikokouksissaan ilman äänestystä, mikä antaa hyvän pohjan uusien koesääntöjen käyttöönotolle. Kennelliiton valtuustolla on kuitenkin vielä viimeinen sanansa sanottavana niin sääntöjen hyväksymisen kuin sääntöjen voimaantulonkin osalta. Tavoitteena on, että uudet säännöt olisivat käytössä jo tulevalla koekaudella tänä vuonna.

Olen kuullut väitettävän, että SHHJ:n vuosikokouksen puheenjohtaja ei olisi antanut mahdollisuutta äänestämiselle sääntöasiassa. Koska kommentoija ei itse ole ilmeisesti ollut edes samassa kokouksessa läsnä niin kerrottakoon myös tässä, että keskustelua asiasta käytiin pitkään ja vain yhdessä puheenvuorossa esitettiin uuden sääntöehdotuksen hylkäämistä. Koska tuo esitys ei tämän jälkeenkin jatkuneen keskustelun aikana saanut yhtään kannatuspuheenvuoroa ei myöskään ollut mitään mistä äänestää. Päätöksen nuijimisen aikaansaamat aplodit vahvistivat tehdyn päätöksen kannatuksen kokousväen keskuudessa!

Kokouksessa kuitenkin myös äänestettiin. Äänestys käytiin haukutusajan jatkamisesta. Asian käsittelyn aikana hallituksen yksimielinen esitys sai myös kokousväen selvän enemmistön kannatuksen. Tämä äänestys oli kuitenkin ehdottoman tarpeellinen jäsenistön mielipiteen selvittämiseksi. Vuosikokouksen päätöksellä SHHJ:n hallitus ei lähde ajamaan haukutusajan jatkamista.

Kokous oli rakentavassa hengessä keskusteleva ja hallitus sai monenlaista evästystä tulevan toiminnan pohjaksi. Kokouksen puheenjohtaja Jarmo Rantanen onnistui tehtävässään erinomaisesti mahdollistaen keskustelun, mutta vieden kokousta kuitenkin määrätietoisesti eteenpäin.

Forssassa kokouspäivän järjestelyt kaikkinensa toimivat erinomaisesti ja siitä kiitokset kaikille järjestelytehtävissä toimineille!


Talouden saralla tekemistä

Järjestömme talous on edelleen vakaalla pohjalla, kiitos aiempina vuosina tehdyn työn. Myös vuosikokous kiinnitti aiheellisesti huomiota negatiiviseen tulokseemme viime vuodelta. Vaikka talousarvio oli alunperinkin laadittu selvästi miinusmerkkiseksi, niin negatiivinen tulos ei ole tietenkään sellainen, mihin olisi tarkoitus ehdoin tahdoin pyrkiä. Tilanne on samankaltainen tällä hetkellä kaikissa hirvikoirajärjestöissä. Olin todistamassa kahdessa kokouksessa kuinka kennelliiton edustaja pääsi tervehdyksissään kuittaamaan rotujärjestöjemme heikkoa taloudellista tulosta sillä, että kennelliitto teki viime vuodelta 800 000 euroa positiivisen tuloksen. Hyvä niin?

Rotujärjestössämme hallitus on ensisijaisesti vastuussa taloudesta ja hallituksen alaisten toimikuntien kanssa tilannetta pyritään korjaamaan talouskuria tiukentamalla. Voimme kuitenkin yhteistuumin toimia asian hyväksi myös tuloja kasvattamalla mm. tehostamalla jäsenhankintaa. Etenkin kasvattajat ovat pentuja myydessään avainasemassa toivottamaan uudet jäsenet tervetulleiksi järjestöömme. Jäsenmaksutulot ovat merkittävin tuloerä taloudessamme. Kuluvana vuonna on kaikilla vähintään 3 uutta maksavaa jäsentä hankkivalla mahdollisuus osallistua kylpyläviikonlopun arvontaan. Tämän lisäksi toteutetaan jokavuotinen jäsenhankintakilpailu ja voittajat palkitaan vuosikokouksessa 2013 Vaasassa.


Kiinnostaako matka Elverumiin ja Rättvikiin?

Monen vuoden tauon jälkeen suunnittelemme matkaa rotujemme kotimaihin, Norjaan ja Ruotsiin. Elokuun puolivälissä toteutettavalla matkalla on mahdollisuus osallistua Elverumissa pidettäviin pohjoismaisiin metsästys- ja kalastuspäiviin, joissa vierailee vuosittain 30 000 ihmistä. Molemmissa paikoissa on myös koiranäyttelyt, joissa on mukana rotujärjestöjemme edustamat rodut. Esim. Elverumiin odotetaan n. 500 metsästyskoiraa. Ilmoitus matkasta löytyy toisaalla tässä lehdessä. Toivottavasti saamme mukaan riittävästi lähtijöitä, jotta matka toteutuu!


Mitä alkanut vuosi tuo tullessaan?

Tämän vuoden aikana tapahtuu monia asioita, joilla saattaa olla suuri merkitys myös meidän harrastuksellemme. Rotujemme JTO:t on hyväksytty kennelliitossa. Uusien sääntöjen käyttöönotto ei varmasti tapahdu kivuttomasti GPS:n avulla tehtävine tulkintoineen. Mitä tekevät Ruotsi ja Norja uusien sääntöjen kanssa? Kennelliiton valtuusto käsittelee jalostusstrategiaa kevään kokouksessa. Uusi tietokanta pitäisi ottaa käyttöön. Tässä vain muutamia mainitakseni. Kaikkien näiden haasteiden keskellä meidän tulee myös kääntää rotujärjestömme talouden kurssi parempaan suuntaan.

Jämtlanninpystykorvan noustua uhkaamaan harmaan norjanhirvikoiran asemaa alkoivat harrastajien välit selvästi huonontua. Sittemmin jämtti on jo rekisteröinneissäkin huristellut ohi ja tuntuu siltä, että koiranhännänvetoa on näiden päärotujemme välillä jopa enemmän kuin joskus ennen harmaiden ja karhukoirien välillä. Imatralla SPJ:n vuosikokousviikonloppuna kuulin viimeksi, kuinka karhukoiraharrastajat kertoivat harmaan tulon Suomeen olleen parasta mitä karhukoirajalostukselle on tapahtunut. Syntynyt kilpailutilanne pakotti jalostamaan myös karhukoiraa paremmaksi hirvikoiraksi. Nykyään nämä kolme hirvikoirien valtarotua ovat tilastollisesti katsoen ja koesuorituksilla mitattuna käytännössä samalla tasolla. Ehkä ainoastaan karhukoiranartut ovat vielä hieman jäljessä muihin verrattuna. Kilpailu on siis hyvästä kunhan se on tervettä ja käydään hyvässä hengessä!

Toimiessani puheenjohtajana ovat kaikkien veljesjärjestöjemme puheenjohtajat jo kertaalleen vaihtuneet. Oma pestini tulee olemaan katkolla ensi vuonna Vaasan vuosikokouksessa. Vaikka en ole vielä varsinaisesti harmaantunut tässä tehtävässä, niin parta on jo mennyt valkoiseksi. Niin Forssassa kuin muissakin yhteyksissä on tiedusteltu tulevan puheenjohtajavalinnan osalta, olenko käytettävissä Vaasassa päätöstä tehtäessä. Asiaa en ollut vielä ennen Forssan kokousta edes harkinnut.  Täytän elokuussa 50 v. ja olen luvannut siihen mennessä kertoa asiasta. Silloin meillä on vielä koko syksyn koekausikin aikaa avoimin kortein valmistautua tulevaan. Järjestödemokratiaan kuuluu luonnollisesti se, että vaihtoehtojen tarjoaminen tässäkin asiassa jäsenistön päätettäväksi ei varmaankaan ole pahasta.

Aurinkoista kevään jatkoa!

Esa Kukkonen
 

tiistai, 7. helmikuu 2012

Vuosikokous Forssassa - Årsmötet i Forssa

 

Vuosikokous Forssassa

 

Tässä lehdessä on virallinen kutsu vuosikokoukseemme asiaankuuluvine liitteineen eli mukana on myös ehdotus uusista hirvenhaukkukokeiden säännöistä. Kaikilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus vaikuttaa joko henkilökohtaisesti paikanpäällä kokouksessa tai valtakirjan välityksellä, mikäli asia menee äänestykseen. Päätösprosessi sinällään on hyvin yksinkertainen eli sääntöehdotus joko hyväksytään tai hylätään vuosikokouksessa enemmistön päätöksellä. Tervetuloa vaikuttamaan! Kulunut toimintavuosi on ollut poikkeuksellisen vilkas myös yhteistoiminnan osalta. Erilaisia kirjelmiä on laadittu ja palavereita pidetty niin rotujärjestöjen kesken kuin muidenkin tahojen, kuten esim. metsästäjäliiton kanssa. Viimeisin metsästyskoirarotujärjestöjen puheenjohtajien yhteispalaveri pidettiin 19. tammikuuta Ilmajoella ja siellä mm. laadimme yhteisen julkilausuman Natura-alueiden metsästyksestä, riistakonsernin strategiasta sekä sudenkaatolupien määrästä. Julkilausuma on toimitettu eri sidosryhmille ja laajasti eri lehdille. Toivottavasti julkaisukynnys ylittyy mahdollisimman monessa.  

Rekisteröinnit 2011

Lokakuun lehdessä kirjoitin: "Ennustan kuitenkin rekisteröintien molemmilla roduilla hieman kasvavan viime vuoteen verrattuna ja varmasti jämtlanninpystykorva säilyttää kiistattoman valta-asemansa rekisteröintimäärällä mitaten tänäkin vuonna". Jämtlanninpystykorva säilytti asemansa rekisteröinneissä sijalla 5 ja muutosta rekisteröintimäärässä oli +1 kpl. Harmaa norjanhirvikoira paransi pykälällä asemaansa ollen nyt seitsemäs eniten rekisteröityjen rotujen joukossa ja rekisteröinnit kasvoivat +38 kpl. Kerrankin on mukava todeta olleensa oikeassa, vaikka tarkalle meni. Odotin kasvun olevan hieman suurempaa molemmilla roduilla. Myös hirvenhaukkukokeiden suoritusten määrä nousi yllättävän korkeaksi, vaikka alkusyksystä tilanne näytti heikolta peruttujen kokeiden myötä. Tarkkaa tietoa lukumäärästä ei ole vielä tässä vaiheessa, koska kaikki kokeiden järjestäjät eivät ole asianmukaisella tavalla toimittaneet papereita eteenpäin. Tallennettujen suoritusten lukumäärä on tällä hetkellä n. 7500 kpl. Joissakin piireissä on ollut sellainen käytäntö, että jos kokeen papereita ei ole toimitettu ajoissa (viikon sisällä) tai järjestelyt muuten ontuvat niin seuraavalle kaudelle ei ole ko. organisaatiolle enää myönnetty kokeita. Jokin painostuskeino voisi olla tarpeen jos jatkossakin papereita haudotaan useita kuukausia. Samaan aikaan joku koiranomistaja odottaa kenties vahvistusta käyttövalionarvolleen, vuosikirjojen teko viivästyy yli parhaan sesongin jne. Nykytekniikalla vuosikirja voisi olla jo painossa jos määräaikoja noudatettaisiin.  

Jalostuspäivät 2012 Kuopiossa

Rotujärjestöjen yhteisen sääntötoimikunnan kanssa yritimme saada jalostuspäivien yleiseen osioon yhdeksi aiheeksi uuden hirvenhaukkukokeiden sääntöehdotuksen. Ensin alustuksena ehdotuksen esittely ja jatkona paneelikeskustelu, jolloin myös kuulijoilla olisi ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä. Keskustelumahdollisuus olisi varmasti avannut uuden sääntöluonnoksen taustoja netti- ja lehtitiedotusta enemmän. Jalostusvaliokuntamme on onneksi kuitenkin saanut alustuksen asiasta, vaikka alkuperäinen laajempi käsittely sitten typistyikin. Epäilen tämän aiheen herättävän eniten keskustelua iltaa myöten, mutta nuo keskustelut tapahtuvat pienemmissä piireissä eivätkä ole välttämättä yhtä kehittäviä.  

Rotujemme jalostuksen tavoiteohjelmat

Rotujemme JTO:t ovat pallotelleet kennelliiton ja roujärjestön välillä. Tämän talven kuluessa olemme jälleen saaneet takaisin vanhoja versiota ja niiden pohjalta kommentoituja luonnoksia, joiden korjaukset on ohjelmiin tehty jo aikoja sitten. Asia etenee tuskastuttavan hitaasti. Järjestömme vuosikokous antoi aikanaan valtuutuksen pienille, lähinnä teknisille muutoksille, joita mahdollisesti tarvitaan jalostuksen tavoiteohjelmien hyväksymiseksi. Vuosi vuodelta ohjelmia on pitänyt päivittää myös mm.tilastojen osalta ajan tasalle. Toivottavasti tuokin täysin hyödytön pallottelu jossakin vaiheessa johtaa myös päätöksiin, jotta jalostusvaliokuntamme voisi keskittyä muihin asioihin. Yleisellä tasolla mm. kennelliiton jalostusstrategian käsittelyn yhteydessä on painotettu rotukohtaisen JTO:n olevan rotujärjestön asia. Ihmeen tiukassa tuo meidän oman ohjelmamme hyväksyminen kennelliiton puolella kuitenkin on. Pessimisti voisi epäillä, että nyt kun olisi käytettävissä jo uusi mallirunkokin JTO:lle niin eiköhän tuokin homma kohta palaudu lähtöruutuun ja koko kirjoittaminen alkaa uudelleen. Realistina uskon, tai ainakin toivon, että järki voittaa tässä asiassa.  

Suomen hirvikoirajärjestö

Järjestömme toimintaa rotujärjestönä niin kustannusten kuin työmääränkin osalta helpottaa merkittävästi se, että rotujemme käyttötarkoitus keskittyy niinkin voimakkaasti hirvenhaukkukokeisiin ja toisaalta myös se, että edustamme ei-kotimaisia rotuja. Tietysti kotimaisten rotujen kohdalla olisi etuna erityisasema niin taloudellisessa mielessä kuin vaikuttamismahdollisuuksienkin osalta sidosryhmiin nähden. Vajaa vuosi sitten hirvikoirajärjestöjen vuosikokousviikonloppuina otettiin hyvin voimakkaasti ja useiden henkilöiden taholta esille tarve laajempaan, yhteiseen hirvikoirajärjestöön. Osa hirvikoiraharrastajista muissa rotujärjestöissä kokee olevansa toissijaisessa asemassa ja haluaisivat kuulua järjestöön, jossa hirvikoiraharrastajilla olisi enemmän sananvaltaa. Perusteena asialle esitettiin myös se tosiasia, että entistä enemmän harrastajilla on häkissä useamman rodun edustajia, ei pelkästään yhtä tiettyä rotua. Samaan aikaan ihan eri syistä useammalta taholta esitettiin myös järjestömme nimen muuttamista. Esitysten mukaan nykyisen "Suomen harmaahirvikoirajärjestö - Finska jämt- och gråhundklubben ry" nimen sijaan sen tulisi olla neutraali rotujen kannalta eli esim. Suomen Hirvikoirajärjestö tms. Tässä ainakin muutama asia, joita itse kukin voi kevään aikana pohtia jos aika käy pitkäksi syksyn kiireiden jälkeen. Aurinkoista kevättalvea!    

 

 

Årsmötet i Forssa

I denna tidning finns en officiell inbjudan till vårt årsmöte med tillhörande bilagor och med finns också förslaget om nya regler för älghundsprov. Alla som är intresserade har möjlighet att påverka antingen personligen på plats vid mötet eller genom fullmakt, ifall ärendet går till omröstning. Beslutsprocessen i sig är mycket enkel dvs. regelförslaget godkänns eller förkastas på årsmötet genom majoritetsbeslut. Välkommen med för att påverka!

Det gångna verksamhetsåret har varit exceptionellt livlig vad samarbetet beträffar. Det har skrivits många olika promemorior och det har hållits många möten mellan rasklubbar och andra berörda t ex med jägarförbundet. Senast hade vi en palaver för ordförandena inom alla jakthundsrasklubbar i Ilmajoki den 19.januari och där åstadkom vi en gemensam skrivelse om jakten på Natura-områdena, om viltcentralens strategier samt om antalet licenser på varg. Resolutionen har sänts till olika intressegrupper och gått vida till olika tidningar. Förhoppningsvis ska den nå över nyhetströskeln i många tidningar.

 

Valpregistreringen 2011

I oktober tidningen skrev jag: " Jag uppskattar dock att registreringen för båda raserna kommer att öka litet jämfört med senaste år och säkert kommer jämthunden att bevara sin ställning visavi registreringstalen även detta år". Jämthunden bevarade sin ställning i antalet registreringar på plats 5 och förändringen i antalet var + 1 st. Gråhunden förbättrade sin ställning med ett pinnhål och är nu på 7. plats och antalet registreringar ökade med 38 st. För en gångs skull är det skönt att se att jag hade rätt även om det var nära. Jag förväntade mig en något större ökning för båda raserna.

Även antalet prestationer på prov steg överraskande högt, fastän det från början av hösten såg svagt ut med många inhiberade prov. Ett noggrant antal provstater finns inte i detta skede, för alla provarrangörer har inte sänt in sina papper inom den tid som det anstår dem. Ca 7500 prov finns för tillfället inskrivna. I något distrikt har det förekommit den praxisen, att ifall provprotokollen inte inlämnats i tid (inom en vecka) eller att arrangemangen i övrigt haltat, så har den arrangören inte fått sina prov godkända följande säsong. Någon form av påverkningsmöjlighet kunde vara på sin plats ifall man sitter på sina protokoll i månader. Samtidigt kanske någon hundägare väntar på att få bekräftelse på sin ansökan om championat, tryckningen av årsboken fördröjs över den bästa säsongen osv. Med nuvarande moderna teknik kunde årsboken redan finnas på tryckeriet om alla skulle uppfylla de tidsgränser som är uppsatta.

Avelsdagarna i Kuopio

Tillsammans med rasklubbarnas gemensamma regelkommitté försökte vi få med det nya förslaget till provregler som ett ämne i den gemensamma programdelen. Först som inledning en presentation av regelförslaget och som fortsättning en paneldiskussion, varvid även åhörarna skulle ha haft möjlighet att ställa frågor. Ett diskussionsforum skulle säkert ha öppnat upp bakgrundsfaktorer till regelförslaget mera än genom informationen via webben och tidningen.

Vårt avelsråd har lyckligtvis fått till stånd ett inlägg om reglerna, fastän den ursprungliga mera omfattande behandlingen dock inte blev av. Jag tippar att ärendet om provreglerna under kvällens lopp kommer att väcka den mesta diskussionen, men den kommer att föras i mindre grupper och det är inte nödvändigtvis så upplyftande.

 

Målsättningsprogram i aveln av våra raser

Målsättningsprogrammet har bollats fram och tillbaka mellan kennelklubben och vår klubb. Under denna vinter har vi igen fått tillbaka gamla versioner och förslag, som vi redan tidigare kommenterat och till vilka vi gjort korrigeringar i programmet för länge sedan. Ärendet framskrider förfärligt långsamt. Klubbens årsmöte på sin tid gav oss tillstånd till små justeringar av närmast teknisk natur. Det kunde vi eventuellt behöva, för att få målsättningsprogrammet för aveln godkänt. Från år till år har vi varit tvungna att uppdatera statistikdelen. Förhoppningsvis ska det helt onödiga bollandet någon gång även leda till beslut, så att vårt avelsråd kan koncentrera sig på andra väsentliga saker. I allmänna ordalag har man i samband med behandlingen av kennelklubbens avelsstrategi betonat, att det rasspecifika programmet för aveln hör rasklubben till. Men det har varit märkligt svårt att få vårt program godkänt i kennelklubben. En pessimist kunde kanske misstänka, att nu då det skulle finnas en ny modell till målsättningsprogram för aveln, så månne inte ärendet snart återgår till startrutan och hela skrivprocessen börjar om från noll. Som realist tror jag eller åtminstone hoppas jag, att förståndet skall segra i detta ärende.

För mindre än ett år sedan togs behovet av en mera omfattande och gemensam älghundsklubb upp mycket påtagligt på respektive rasklubbars årsmöten och också av flera personer. En del av älghundsvännerna i andra rasklubbar upplever, att de är i en andrahandsställning och att de skulle önska sig höra till en rasklubb, där älghundsägarna skulle ha mera att säga till om. Som grund för ärendet framfördes också det faktum, att allt fler älghundsägare i sina hundgårdar har fler olika raser, inte enbart en speciell ras. Samtidigt framfördes också från flera håll att namnet på vår rasklubb borde ändras. Enligt förslagen skull det nuvarande namnet "Suomen harmaahirvikoirajärjestö - Finska jämt- och gråhundklubben ry" i stället få ett namn, som skulle vara neutralt i rashänseende, alltså t ex Finska Älghundklubben eller dyl.

Här framkom åtminstone några saker, som var och en kan fundera på under våren ifall tiden blir lång efter höstens bråda aktiviteter. Med hopp om en solig vårvinter!

 

Finska älghundklubben

torstai, 1. joulukuu 2011

Onko lumeton joulu kaunis?


Tässä joulukuun numerossa ovat jälleen mukana tulokset ja tunnelmat järjestömme arvokisoista. Onnittelut kaikille mukana olleille ja erityisesti tietysti näissä kokeissa menestyneille. Useimmille meistä nämä saavutukset jäävät vain haaveeksi, toisille taas kaikki tuntuu onnistuvan niinkuin luonnostaan. Viime vuonna hirvimestaruuden saavuttanut jämtti Martinmäen Lucky Luke toisti temppunsa ja omistajansa Ari Wiik pokkasi palkinnot toisena vuonna peräkkäin. Tällä kertaa Torniossa vaativissa olosuhteissa. Muut voitot menivät harmaille eli juniorimestariksi haukkui Jänisahteen Karu (om. Kari Pasi) ja hirvimestarittaren tittelin ansaitsi Sahiahon Sanni (om. Juha Kupari).

Yksi kisa on vielä edessä eli ystävyysottelu Kainuussa. Viime kerralla järjestömme joukkue voitti, voisi sanoa jälleen, sillä kiertopalkinto jäi pysyvästi meille. Toivottavasti saamme heti uuteen kiertopalkintoonkin kiinnityksen tulevassa ottelussa.

Arvokisojemme voittajien omistajat ja kasvattajat tullaan palkitsemaan järjestön toimesta myös Forssassa ensi kevään vuosikokouksessa. Tässä lehdessä on jo alustava ilmoitus vuosikokoukseen liittyen majoitusten ja ruokailujen varaamiseksi. Aikaisemmista vuosista poiketen varsinainen virallinen ja tarkempi kokouskutsu julkaistaan vasta helmikuun lehdessä. Helmikuun lehdessä julkaistaan kokouksen asialista liitteineen. Mukana tulee olemaan mm. esitys uusista yhteispohjoismaisista säännöistä. Sääntöluonnos löytyy tällä hetkellä ainoastaan nettisivuiltamme. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että viimeinen yhteinen palaveri pohjoismaiden välillä pidetään vasta tämän lehden materiaalin jättöpäivän jälkeen joulukuun alussa.

 

Suomessa rotujärjestöt ovat hallituksissaan hyväksyneet esitetyn sääntöluonnoksen vuosikokouksiin vietäväksi. Ilman uutta käsittelyä ei tuohon luonnokseen voida tehdä enää merkittäviä muutoksia. Pohjoismaiden yhteisessä kokouksessa heinäkuun alussa onkin sovittu, että lähinnä selviä virheitä ja pieniä oikaisuja voidaan enää tässä vaiheessa tehdä. Kunkin rotujärjestön vuosikokous sitten keväällä ottaa kantaa siihen, ovatko säännöt esitetyssä muodossa hyväksyttävissä vai jatketaanko edelleen nykyisillä säännöillä.

 

Pitkien AVO-kokeiden kokeilu käytössä piireissä 

Tämän syksyn avoimien kokeiden suoritusmäärä on ainakin alkusyksystä ollut monin paikoin edellisvuosia pienempi. Tämä siitäkin huolimatta, että kynnystä AVO-kokeille on madallettu laajennetun koko koekauden kestävien AVO-kokeiden kokeilun myötä.

Näiden kokeiden osalta on monin paikoin puutteita paperitöissä. Liian helposti näyttää unohtuvan se tosiasia, että kukin koesuoritus on oma kokeensa. Jokaisesta suorituksesta täytyy täyttää myös koepöytäkirja, ei pelkästään koirakohtaista lomaketta.

Suoritusten määrä näissä kokeissa on ollut joillakin alueilla ainakin alkusyksystä pieni myös sen vuoksi, että hirvikantaa on leikattu turhan paljon. Edellytykset nuorten koirien kouluttamiseksi eivät ole olleet entisellään. Tämä pätee ainakin kotiseudullani entisen Oulun riistanhoitopiirin eteläisissä osissa.


Eivätkö karhukoirat ole hirvikoiria? 

”Tämä ei koske vain hirvikoiria – myös karhukoirilla on näitä paljon!”. Tämä on mahdollisimman tarkka lainaus Kirsi Sainion sanoista Suomen kennelliiton valtuustoseminaarin yhteydessä. Kyseessä lienee kuitenkin täysin tahaton lipsahdus, jolla oli tarkoitus vain erotella harmaat ja karjalankarhukoirat rotuina (lue: harmaat = SHHJ:n rodut ja karhukoira on karjalankarhukoira). Kommentti liittyi vastaukseen, jonka sain puolusteltuani meidän ko. seminaarissa tampioiksi kutsuttujen toimia runsaiden poikkeuslupien anomisen vuoksi. Tampioksi nimittely Sainion taholta johtui taas siitä, että emme huolehdi ajoissa pevisaan liittyvien tutkimusten tekemisestä. Aikaisemmin tutkimustulokset piti olla vahvistettuna vasta pentuja rekisteröitäessä, nykyisin esim. lonkkakuvauksen tulos täytyy olla kennelliitosta saatuna ennen astutusta.

No, selitystä selityksen perään. Entistä varmempaa on kuitenkin se, että kasvattajan tulee jatkossa aina vain tarkemmin seurata muutoksia ohjeissa ja määräyksissä. Ohjeita ja määräyksiä tutkittaessa esim. kennelliiton osalta kannattaa tarkistaa myös kuukausi, jolloin päätös on annettu. Sama vuosi ei takaa sitä, että ohje on uusi. Koirarekisteriohje on kennelliiton hallituksen toimesta muutettavissa vaikka kuukausittain.  

Yhdessä asiassa kennelliitto ei petä. Kustannukset rekisteröintimaksujen osalta nousevat syysvaltuuston päätöksellä. Saimme kuulla myös siitä, että ensi keväänä on tiedossa korotuksia jäsenmaksuihin. Uuden tapahtumatietojärjestelmän kehityksen myötä tulee jatkossa myös tarve yksilöidä palkintotuomarit samoin kuin ylituomarit numeroimalla heidät. Tämä edellyttäisi jatkossa sitä, että kaikkien palkintotuomareidenkin pitäisi olla Suomen kennelliiton jäseniä. Ylituomarikortin numero on nimittäin SKL:n jäsennumero.

Suosittelen toki kaikille järjestömme jäsenille myös Suomen kennelliiton jäsenyyttä. En vain haluaisi rakennettavan järjestelmää, jossa hirvikoiralla harrastaminen pakottaisi jäsenyyteen!

 

Onhan se kelejä pidellyt!

Vielä on muistissa se aika, jolloin joulukuun alkaminen mustana ja vesisateisena pisti mielen synkäksi, koska lumeton maa ruokki epäilyjä joulupukin liikkumiskyvystä. Tänään töissä eräs australialainen asiakkaan edustaja kyseli, milloin täällä Suomessa yleensä tulee lumi? Hieman hän epäili, kun vakuutin tähän aikaan yleensä jo olevan melkoisen valkoista. Ulkona kun näyttää tällä hetkellä ihan samalta kuin nykyisessä asuinpaikassaan Englannissakin yleensä.  Kaipaili jo kovasti hiihtokelejä!

Hirvijahti on meillä loppunut jo kuukausi sitten. Lupia olisi vielä ollut jäljellä, mutta sopiva jäävä kanta olisi ollut jos pyyntiä ei olisi aloitettukaan. Toivottavasti nämä kelit edesauttavat myös hirvien eloonjäämismahdollisuuksia varsinkin tuossa naapurissa olevilla valtion mailla. Viime vuonna kun saivat siellä naarasprosentiksi yli 90% ja nyt välineuvottelussa vastaava prosentti oli yhdelläkin pienemmällä porukalla siellä tasan sata. Mielestäni sateinen ja tuulinen joulukuu olisi ihan paikallaan tässä tilanteessa ja musta joulu todella kaunis!

Hyvää loppuvuotta ja rauhaisaa joulunodotusta teille kaikille!

 

maanantai, 24. lokakuu 2011

Harmaata syksyä! - En grå höst!

Arvokisamme ovat jälleen edessä valintakokeineen. Onnittelen kaikkia lohkonvalintojen paikan saavuttaneita menestyksestä ja toivotan edelleen onnea jatkoon pääseville!

Metsästyskoirien omistajille ja metsästäjille syksy on yleensä harmaudestaan huolimatta pääosin positiivisia tuntemuksia herättävää aikaa. Moni säästää kesälomiaan elo- ja syyskuulle, osa jopa lokakuulle varsinaista hirvijahtia varten. Itse en ole lomiani erityisesti säästellyt, mutta edelleen ne nyt lokakuun vaihteessa ovat erinäisistä syistä vain jääneet pitämättä.

Nurjan puolensa syksy näyttää paitsi alituisina vesisateina niin myös menetyksinä hihnan molemmissa päissä. Kaikki ystävämme eivät tänäkään vuonna saaneet tilaisuutta 20. elokuuta laskea koiraansa irti hirviä hakemaan. Tämä kuuluu tietysti elämään samoin kuin sekin, että menetämme koiriamme monista eri syistä. Koiriamme uhkaavat monet vaarat, joille me emme voi juuri mitään kuten esim. liikenne autojen ja junien muodossa, hirven polkemiset jne. Toivottavasti emme ole kuitenkaan täysin kädettömiä jatkossakaan valtion koirien aiheuttamien vahinkojen minimoimisessa.

Hirvijahti on meilläkin käynnistynyt eivätkä ensimmäiset jahtipäivät tuoneet yllätyksiä. Muutama hirvi nurin ja kanta on meillä odotetun heikko. Onhan tuo tilanne ollut nähtävissä jo useamman vuoden ajan ja käsitys vahvistunut tässä alkusyksyn aikana koiria treenatessa. Tulevina vuosina meilläpäin nousee sitkeästi hakevien ja jäljittävienkin koirien arvostus. Nuoren koiran koulutus taas on entistä työläämpää.


Harmaat pentueet

Jämtlanninpystykorvien ja harmaiden norjanhirvikoirien rekisteröinnit näyttävät olevan edelleen kasvussa. Jämtteillähän tapahtui viime vuonna reilu16% kasvu rekisteröintimäärässä ja niinpä tänä vuonna heinäkuun loppuun mennessä jämttejä onkin jo rekisteröity enemmän kuin vuoden 2009 aikana yhteensä. Viime vuoden lukuihin (vastaava tarkastelujakso heinäkuun loppuun asti) verrattuna kasvu on kuitenkin tänä vuonna pientä ja harmaat näyttäisivät hieman saavuttavan jämttejä. Erot muutoksissa ovat kuitenkin niin pieniä, että ne mahtuvat vielä virhemarginaaliin. Ennustan kuitenkin rekisteröintien molemmilla roduilla hieman kasvavan viime vuoteen verrattuna ja varmasti jämtlanninpystykorva säilyttää kiistattoman valta-asemansa rekisteröintimäärällä mitaten tänäkin vuonna.

 

Harmaalla alueella sääntöjen kanssa

Tänä syksynä on virinnyt jälleen koekauden alkaessa keskustelu koesääntöjen eri arvostelukohdista ja niiden tulkinnoista. Erityisen suurta mielenkiintoa on herättänyt sääntötoimikunnan linjaus pysäyttämisen osalta silloin kun vähintään yksi karkko jää kokonaan saavuttamatta erän aikana. Harva enää muistaa, että jo vihreässäkin kirjassa oli ristiriitaista tekstiä ”kaikkien karkkojen pysäyttämisen” ja ”vähintään kolmen uusintahaukun” muodossa. Siinä suhteessa sääntötoimikunnan selvennys olisi voinut tulla jo vaikka 10 vuotta sitten. Valitettavasti punaisen kirjan tekstin muotoilussa pysäyttämisen kohdalla tuli selvä puute, vaikka tekstiä viimeistellessä itse asia jo oli selvä. Ylituomareilla pitäisi asiassa olla yhtenäinen linja, koska tämä asia on koulutettu jo kahtena vuonna peräkkäin ylituomareiden jatkokoulutuksissa.

Säännöt eivät miellytä koskaan meistä ketään kaikilta osin. Tämä on aika vahvasti sanottu, mutta kukapa sen voisi kiistääkään - en minä ainakaan. Näin on aina eikä täydellisiä joka tilanteeseen ja kaikille sopivia sääntöjä voida tietenkään tehdäkään. Täsmällisempään ilmaisuun voidaan pyrkiä ja ammattimaisissa käsissä tekstiä saataisiinkin varmaan syntymään myös enemmän kuin pienen romaanin verran. Onko sekään kuitenkaan tarkoituksenmukaista?

Uusi pohjoismaisten sääntöjen luonnos on meidän kaikkien nähtävänä nettisivuillamme. Tämän syksyn aikana meidän täytyykin käsitellä sääntöluonnosta kokeiluissa ja miettiä niitä kokonaisuutena sekä muodostaa mielipiteemme niiden käyttökelpoisuudesta.

Rotujärjestöjen hallitukset ovat käsitelleet sääntöjen luonnosta ja säännöt ollaan viemässä keväällä vuosikokouksiin.

Saavutammeko yhteisillä säännöillä etuja?

Yhteisten sääntöjen myötä pääsisimme yhteismitalliseen arvosteluun eri maissa, mikä olisi tärkeää, koska jalostuspohjamme on kuitenkin entistä enemmän yhteinen. Hyvin helposti olisi silloin myös toteutettavissa yhteinen tietokantakin kaikkine toimintoineen.

Mielestäni luonnoksen mukaisella arvostelulla koirat voivat edelleen kilpailla haukkukokeissa ja säilyttämällä teknisessä osassa kaikki entisetkin tiedot voimme edelleen kerätä koiriemme tekemisistä saman informaation sekä hyödyntää sitä jalostuksessa. Samalla vapautuisi myös GPS käytettäväksi koiran suorituksen arvostelussa.

Kevään vuosikokouksessa itse kukin sitten päättää omalta kohdaltaan onko valmis hyväksymään uudet säännöt vai jatketaanko nykyisillä myös tulevina vuosina.

Harmaita kennelliiton hallitukseen?

Kennelliiton syysvaltuusto on käsillä marraskuussa ja siellä tehdään henkilövalintoja kennelliiton hallitukseen. Mielestäni on erityisen tärkeää säilyttää metsästyskoirien edustus hallituksessa eikä pieni lisäkään koskaan pahitteeksi olisi. Realismia kuitenkin on se, että metsästyskoiria edustavien tahojen paikkojen lisääminen ei liene mahdollista. SKL:n hallituksessahan ei toki mitään kiintiöpaikkoja olekaan, vaan henkilöt sinne valitaan henkilöinä.

SKL:n hallituksen toimintaan osallistuminen edellyttää henkilöltä joko työelämän ulkopuolella olemista tai vähintäänkin erinomaisen suuria vapauksia pitää vapaita arkipäivinä - ei vain satunnaisesti vaan enemmän tai vähemmän säännönmukaisesti. Itselläni parransänki on mennyt melko valkoiseksi ja tukkakin menettää alkuperäistä väriään, mutta sellaista harmautta SKL:n hallituksessa on jo kylliksi, kun katsotaan nykyisten jäsenten ikäjakaumaa.

Kennelliitossa valmistellaan uusia sääntöjä järjestölle itselleen ja siellä halutaan mm. rajoittaa valtuuston jäsenten määrää. Erilaisia rotujärjestöiksi tulkittavia yhdistyksiä syntyy jatkuvalla tahdilla lähinnä pääkaupunkiseudulle ja kaikilla näillä on yhtä suuri vaikutusvalta kennelliiton valtuustossa kuin esim. jäsenmäärältään 100-kertaa suuremmalla rotujärjestöllä. Skeptikkona epäilen, että tuohon on tuskin tulossa merkittäviä muutoksia. Muutoksia kaivattaisiin kuitenkin myös SKL:n hallituksen tehtäviin. Nykyisellään hallituksen päätöksenteko tukitaan paperipinoilla, jotka eivät mahdu normaaliin salkkuun. Siellä välissä sitten on helppo ujuttaa läpi asioita, joita hallituksen kokouksessa mukana ollutkaan ei jälkikäteen tunnusta koskaan hyväksyneensä.

Vaikka tunnetun pyrkyryyteni innoittamana liikkuu kaikenlaisia huhuja niin minulla ei ole aikomusta olla käytettävissä valittaessa SKL:n hallitukseen jäseniä erovuoroisten tilalle marraskuun kokouksessa. Tällä hetkellä hallituksessa istuu sekä SPJ:n että SAJ:n edustaja. Aiemmin myös Jaakko Ilvonen SHHJ:n edustajana oli mukana hallituksessa ja paikan menettäminen oli takaisku meille. Mielestäni kuitenkin suurten rotujärjestöjen (SAJ/SHHJ/SPJ) parista hallituksessa pitäisi olla riittävä edustus ja SHHJ:n olisi toiseksi suurimpana sinne sopiva henkilö löydettävä, ehkä jo seuraava järjestömme puheenjohtaja olisi tehtävää valmis tavoittelemaan.

Tänä vuonna suurimman rotujärjestön puolelta on tulossa ehdokasasetteluun uusi, sopiva ja pätevä henkilö. Toivottavasti kaikki kennelpiirienkin kautta kokouksessa mukana olevat asettuvat yhteisen ehdokkaan taakse tulevassa äänestyksessä!

 

En grå höst!

Våra värdetävlingar med zonuttagningar är igen aktuella. Jag vill gratulera alla som fått en plats i en zontävlingen till framgången och önska fortsatt lycka åt de som kommer att gå vidare!

För ägarna till jakthundar och för jägare är hösten i allmänhet trots sin gråa framtoning, i huvudsak en tid som väcker positiva känslor. Mången sparar sin semester till augusti och september, en del t o m till oktober för älgjaktens skull. Själv har jag inte speciellt sparat på ledigheter, men fortfarande har de av olika anledningar inte kunnat hållas under oktober.

Sina avigsidor visar hösten inte enbart som ständigt regnig, utan även som förlust i kopplets båda ändar. Alla våra vänner fick inte heller i år möjlighet att släppa loss sin hund den 20.e augusti för att söka älg. Detta hör naturligtvis till livets gång, liksom även det, att vi förlorar våra hundar av många olika orsaker. Många faror lurar för våra hundar och för vilka vi inte kan göra så mycket, som t ex i form av bil- och tågtrafik, älgens sparkar osv. Förhoppningsvis är vi dock inte helt handlösa i fortsättningen när det gäller att minimera de skador som staten förorsakar våra hundar.

Älgjakten har startat även hos oss och de första jaktdagarna har inte fört med sig några överraskningar. Några älgar har fällts och älgstammen är hos oss så svag som väntat. Nog har vi ju kunnat se trenden redan under flera år och uppfattningen har stärkts under förhösten då vi tränat hundarna. Under kommande år stiger nog uppskattningen av de hundar som söker ihärdigt och även spårar. Skolningen av unga hundar har blivit allt jobbigare.


Valpkullarna

Registreringstalen för jämthund och gråhund ser fortfarande ut att öka. I fjol skedde ju hos jämten en ökning med hela 16 % i antalet och även i år per den sista juli har det registrerats fler jämthundar än under hela år 2009. Jämfört med senaste års antal (motsvarande period t o m juli) har ökning dock varit liten och gråhundarna ser ut att lite komma ifatt jämtarna. Skillnaderna i förändringarna är dock så små, att de ryms inom felmarginalen. Jag tippar dock att antalet registreringar kommer att växa litet för båda raserna jämfört med senaste år och säkert kommer jämthunden att bevara sin klara ledarställning i antalet valpregistreringar även detta år.


Inom den grå zonen vad reglerna beträffar

Under höstens första provperiod har det igen uppkommit diskussioner om hur provreglerna skall tolkas i olika bedömningsmoment. Speciellt stort intresse har regelkommitténs linjedragning rönt för ställandet, vad gäller den situation, då minst en stöt leder till att hunden inte får ny kontakt med älgen. Få kommer längre ihåg att i den gröna boken fanns det motsägelsefull text som ”ställande efter varje stöt” och ”minst tre nya ståndskall”. I det avseendet kunde regelkommitténs klargörande ha kommit redan för tio år sedan. Beklagligtvis kom det i den röda boken i textformuleringen om ställandet är ingå en klar brist, fastän det vid redigeringen av texten i själva verket var klart hur saken skulle skrivas. Överdomarna skall här ha en gemensam linje, för denna sak har varit uppe på deras fortbildning redan under två år.   

Reglerna är aldrig oss alla till lags på alla punkter. Detta är ett ganska starkt påstående, men vem kan bestrida det – inte jag i alla fall. Så är det alltid och man kan inte göra regler som är fullständiga för varje situation och som är alla till lags. Man kan försöka få en precisare utformning och med professionell hjälp kunde man säkert få texten så mycket mera än en som en liten roman. Är det då ändamålsenligt?

Förslaget till de nya nordiska reglerna finns till allas påseende på vår webbsida. Under höstens lopp ska vi också testa reglerna i prov och sätta dem i ett sammanhang samt utforma vår åsikt om deras användbarhet.

Rasklubbarnas styrelser har behandlat regelförslaget och förslaget kommer att framläggas för årsmötena på våren.

Kommer vi att uppnå fördelar med gemensamma regler?

Med gemensamma regler skulle vi få en likartad bedömning i de olika länderna, vilket skulle vara av vikt, ty vår avelsbas är ändå allt mera gemensam. Mycket lätt skulle man då kunna förverkliga en gemensam databas med alla dess funktioner.

Med en bedömning enligt det nya förslaget anser jag, att hundarna fortfarande kan tävla i jaktprov och genom att bevara de tidigare detaljerna i den tekniska delen kan vi fortfarande samla in samma information om hundarnas arbete samt dra nytta av det i aveln. Samtidigt skulle vi också få en fri användning av GPS-pejlen vid bedömningen av hundens prestationer.

På vårens årsmöte får var och en sedan för sin del avgöra om man är klar att godkänna de nya reglerna eller fortsätter vi med de nuvarande även under kommande år.

 

Grått i Kennelklubbens styrelse?

Kennelklubbens höstfullmäktige håller möte i november och där förrättas personval till kennelklubbens styrelse. Jag anser att det är synnerligen viktigt att bibehålla jakthundarnas representanter i styrelsen och en liten ökning vore aldrig till last. Realistiskt är dock en utökning av platserna för de som håller på jakthundarna troligen inte är möjlig. Det finns dock inte några kvotplatser i FKK:s styrelse, utan personerna inväljs som person.

Att delta i FKK:s styrelseverksamhet innebär för ledamöterna att man står utanför arbetslivet eller att man minst har väldigt stora friheter att hålla ledigt under vardagar – inte endast tillfälligt utan mer eller mindre regelbundet. För mig har skäggstubben redan blivit rätt ljus och håret håller också på att förlora sin ursprungliga färg, men en viss grå nyans finns det redan tillräckligt av i FKK:s styrelse, då man betraktar de sittande ledamöternas åldersfördelning.

I Kennelklubben bereds nya stadgar för organisationen och där vill man bl a begränsa antalet fullmäktigemedlemmar. Olika föreningar som anses som rasklubbar föds i fortsatt takt närmast i huvudstadsregionen och alla dessa har lika stort inflytande i kennelklubbens fullmäktige som t ex en rasorganisation som har 100-falt större medlemsantal. Som skeptiker tvivlar ja på, att man får till stånd några större ändringar på den punkten. Förändringar borde också ske visavi FKK:s styrelses uppgifter. För närvarande stöder sig styrelsens beslutsfattande på pappersbuntar, som inte ryms i en normal portfölj. Emellanåt är det dock lätt att få igenom ärenden, som medlemmar vilka deltagit i mötet, i efterhand inte erkänner att de varit med och godkänt.

Fastän det rör sig alla möjliga rykten, som delvis härrör från min erkända halsstarrighet, så har jag inga planer på att stå till förfogande när man ska välja nya medlemmar till FKK:s styrelse vid mötet i november. För närvarande sitter det en representant för Spetsklubben och Stövarklubben. Tidigare var också Jaakko Ilvonen med i styrelsen som representant för vår klubb och att förlora den platsen var ett bakslag för oss. Jag anser dock att de stora rasklubbarna (FSK/FJGK/FSK) borde ha en tillräcklig representation och från FJGK, som den näst största organisationen, borde det hittas en person till en styrelspost, kanske skulle det för vår kommande ordförande vara en uppgift att ha som målsättning.

I år kommer det från den största rasklubben att föreslås en ny, lämplig och kompetent person till en styrelseplats. Förhoppningsvis ska de, som via Kenneldistrikten är närvarande på fullmäktigemötet, kunna stöda den gemensamma kandidaten i kommande omröstning!